Παρασκευή, 28 Ιανουαρίου 2022

 
Αρχική σελίδα Τρίτη Δημοτικού Γλώσσα Πώς υιοθετήσαμε ένα κομμάτι γης - Τα χαρτιά ανακυκλώνονται.

Πώς υιοθετήσαμε ένα κομμάτι γης - Τα χαρτιά ανακυκλώνονται.

Στο zip αρχείο που επισυνάπτεται θα βρείτε 2 αρχεία word. Στο ένα είναι οι ασκήσεις και στο άλλο οι απαντήσεις.

Πώς υιοθετήσαμε ένα κομμάτι γης - Τα χαρτιά ανακυκλώνονται.zip

Εναλλακτικά μπορείτε να κάνετε τις ασκήσεις online!

Κλίνω ρήματα σε -ίζω (Προσοχή στις εξαιρέσεις).

Κλίνω τα ουδέτερα ουσιαστικά σε -ο και σε -ι.

Συμπληρώνω το γράμμα που λείπει.

Κλίνω ρήματα σε -ώνω, -ώνομαι.

Σχηματίζω ρήματα από ουσιαστικά.