Συμπληρώνω το γράμμα που λείπει.

Άσκηση συμπλήρωσης κενών

Συμπλήρωσε όλα τα κενά, στη συνέχεια, πάτησε το πλήκτρο "Έλεγχος" για να ελέγξεις τις απαντήσεις σου. Χρησιμοποίησε το "Υπόδειξη" για να σου δίνεται ένα γράμμα τη φορά, αν μια απάντηση σε δυσκολεύει. Μπορείς επίσης να κάνεις κλικ στο "[?]" για να πάρεις μια ιδέα. Σημείωσε ότι θα χάσεις πόντους αν ζητήσεις συμβουλές ή ενδείξεις!
Το πουλ, το σπίτ, το λουλούδ, (το δάκρ, το δίχτ, το βράδ, το οξ, το στάχ). Το χωρι, το νερ, το δέντρ. Ποτζω, πότσμα, ποτστήρι. Σκαλζω, σκάλσμα, σκαλστήρι. Κερδζω, καθαρζω, (αθρζω, δανζω, δακρζω, πζω, πρζω).