Παρατηρώ με προσοχή και αντιστοιχίζω σωστά. Σε ποιο χρόνο είναι τα ρήματα που μας δείχνουν:

Άσκηση Αντιστοίχησης

Αντιστοίχισε σωστά