Επιλέγω δύο από τις επιλογές που ταιριάζουν με το χρόνο που υπάρχει στην κορυφή.

Quiz