Επιλέγω από την παρακάτω λίστα τους σωστούς συνδέσμους.

Quiz