Ποιες προτάσεις λέγονται ελλειπτικές;

Βάζω τα μέρη της πρότασης στη σωστή σειρά

Βάλτε τα μέρη, προκειμένου να διαμορφωθεί μια πρόταση. Όταν νομίζετε ότι η απάντησή σας είναι σωστή, κάντε κλικ στο "Έλεγχος" για να ελέγξετε την απάντησή σας. Εάν έχετε κολλήσει, κάντε κλικ στο "Υπόδειξη" για να μάθετε το επόμενο σωστό μέρος.