Ταιριάζω μεταξύ τους τις λέξεις με αντίθετη σημασία (αντίθετες).

Άσκηση Αντιστοίχησης

Αντιστοίχισε σωστά