Σταυρόλεξο

Συμπληρώστε το σταυρόλεξο, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο "Έλεγχος" για να ελέγξετε την απάντησή σας. Εάν "κολλήσετε", μπορείτε να κάνετε κλικ στο "Υπόδειξη" για να πάρετε ένα γράμμα. Κάντε κλικ σε έναν αριθμό στο πλέγμα για να δείτε τον ορισμό.
1     2         3      
      4    5        
6   7               
          8      
   9             
10                
              
    11      12        
13                
      14